MCCB+RCD รุ่น CM3LZ-100

เครื่องตัดไฟรั่ว

เครื่องตัดไฟรั่ว เซนส์ รุ่น CM3LZ-100 4P ชนิด 3 เฟส 4 สาย ตัดวงจรเมื่อเกิดไฟช็อต ไฟรั่ว ใช้ไฟเกิน ในเครื่องเดียว ปรับเลือกปริมาณกระแสไฟฟ้าในการตัดวงจรไฟรั่ว ได้ตั้งแต่ 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น LE12, LE24

 เครื่องตัดไฟรั่ว

Visitors: 39,915