เซนส์ เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และ ตู้ควบคุมไฟฟ้า คุณภาพสูง ช่วยดูแลความปลอดภัยทางไฟฟ้าให้กับคนไทยมานานกว่า 30 ปี มีจุดเด่นในเรื่องคุณภาพสินค้า เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามาโดยตลอด ที่ผ่านมาเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง จนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า ภายในบ้านเป็นอย่างดี ช่วยให้ท่าน และครอบครัวใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

Visitors: 101,006