MCCB 2P รุ่น NM1-125H

 

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์เมน 2P รุ่น NM1-125H ใช้สำหรับติดตั้งเป็นเมนภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า และช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าเกินภายในบ้าน เหมาะสำหรับ ติดตั้งเป็นเบรกเกอร์เมนภายในตู้รุ่น R3-100, R4M100

 

 เบรกเกอร์

Visitors: 39,916