MCB 3P รุ่น NB1

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ย่อย 3P รุ่น NB1-63H ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า และช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินภายในวงจรย่อย เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในตู้รุ่น LE12, LE24

 

เบรกเกอร์

Visitors: 39,914