MCB 2P รุ่น NB1

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ย่อย 2P รุ่น NB1-63H ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า และช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินภายในวงจรย่อย เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในตู้คอนซูมเมอร์ รุ่น R1N, R1S, R2N, R3N, ซีรีย์ Q, ซีรีย์ TS, ซีรีย์ S, ซีรีย์ U

 

เบรกเกอร์

Visitors: 40,059