MCB 1P รุ่น eBG

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ย่อย 1P รุ่น eBG ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า และช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินภายในวงจรย่อย เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในตู้รุ่น ซีรีย์ R, ซีรีย์ Q, ซีรีย์ TS, ซีรีย์ S, ซีรีย์ U, LC12

 

เบรกเกอร์

Visitors: 39,914