เครื่องตัดไฟรั่ว รุ่น TSLS

เครื่องตัดไฟรั่ว

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เซนส์ ชนิด RCBO รุ่น TSLS (รุ่นมีโคมไฟฉุกเฉิน) ช่วยปกป้องคุณและครอบครัวจากอันตรายทางไฟฟ้าภายในบ้านทุกประเภท ทั้ง ไฟดูด ไฟช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว และการใช้ไฟเกิน เครื่องตัดไฟรั่ว เซนส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากกระทรวงอุตสาหกรรม มอก. 909-2548 เป็นรายแรก และยังได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 อีกด้วย เราจึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้ายาวนานถึง 7 ปี

 

เครื่องตัดไฟรั่ว


เครื่องตัดไฟรั่ว

Visitors: 39,916