ข้อควรรู้เกี่ยวกับเครื่องตัดไฟ

  • คุณสมบัติอย่างหนึ่งของเครื่องตัดไฟรั่ว คือ ตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเกิดไฟรั่ว ฉะนั้นหากไฟฟ้าในบ้านของคุณรั่วอยู่แล้วก่อนติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว เครื่องจะตัดไฟทันทีที่ติดตั้งเสร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาไฟรั่วจนสำเร็จก่อนเปิดเครื่องใช้งาน

 

  • ในกรณีที่เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจากสายไฟเส้นหนึ่งแล้วไหลกลับเข้าสู่สายไฟอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยเครื่องตัดไฟรั่วจะไม่ตัดวงจรเพราะกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรตามปกติ

 

  • อุบัติเหตุทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายกรณี หากเป็นกรณีที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน เช่น มอเตอร์พัดลมร้อนไหม้ บัลลาสร้อนไหม้ ขาหลอดไฟหลวม ฯลฯ กรณีเหล่านี้เครื่องตัดไฟรั่วไม่สามารถป้องกันอันตรายให้คุณได้ และไม่สามารถหาอุปกรณ์ประเภทใดมาป้องกันอันตรายเหล่านี้ได้ ดังนั้นการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าควรพิจารณาเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของท่านและครอบครัว
Visitors: 91,542