ตัวแทนจำหน่าย เซนส์

กรุงเทพมหานคร

- แฮปปี้แลนด์ ไลท์ติ้ง : แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 

  โทร. 02-3757858, 02-3783448

- สหัสวรรษไล้ท์ติ้ง : แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 

  โทร. 02-6229881-3

- แสงอุทัย ไล้ท์ติ้ง : แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 

  โทร. 02-2256482, 02-2227736

- อรุโณทัยการไฟฟ้า : แขวงป้อมปราบฯ เขตป้อมปราบฯ 

  โทร. 02-2227640, 02-2247667

- อีเล็คทริค แอนด์ เคเบิล : แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

  โทร. 093-3623561

- แสงใหม่การไฟฟ้า : แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 

  โทร. 083-9137333, 086-3137512

- จงประเสริฐการไฟฟ้า : แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี 

  โทร. 02-4766255

- สุวิทย์การไฟฟ้า : แขวงธนบุรี เขตธนบุรี 

  โทร. 02-4666122

- ณรงค์พานิช : แขวงธนบุรี เขตธนบุรี 

  โทร. 02-4666972

- จิตรชัยการไฟฟ้า : แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ 

  โทร. 02-4123083

- เล็กไฟฟ้า : แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน 

  โทร. 081-9260988

- ภัทรมงคล เอ็นจิเนียริ่ง : แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 

  โทร. 02-4357186-7

- ประธานการไฟฟ้า : แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 

  โทร. 02-892-7946, 02-4155880

- เจ.พี.แอล. ไลท์ ซัพพลาย : แขวงสายไหม เขตสายไหม 

  โทร. 02-9919391-2

- เบ๊นซ์อิเลคทริคอล : แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

  โทร. 02-4282140-2

- เมืองไฟฟ้า : แขวงรามอินทรา เขตรามอินทรา 

  โทร. 02-9487500

- มีพร้อมอีเล็คทริค : แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

  โทร. 02-9479644-6

- ยู.จี.เอ็ม.(2000) : แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 

  โทร. 02-7332029

- สมบูรณ์การไฟฟ้า เตาปูน : แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

  โทร. 02-5858554, 025876300

- โฮมพลัส เอ็กซ์เพรส : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

  โทร. 063-2171254

- ไทยอิเล็คทริคเวิร์ค : แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

  โทร. 099-5020222

- สินอุดม : แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 

  โทร. 02-8053785-6

- ไฟฟ้า เอส.ที.ซี : แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

  โทร. 02-9486121-2

- เจเค อิเล็คทริค ไทยแลนด์ : แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

- โอบอ้อมไลท์ติ้ง : แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

  โทร. 02-8157893-5

- มีเรา เทรดดิ้ง : แขวงประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ 

  โทร. 02-8157529

- สมบูรณ์อินเตอร์ กรุ๊ป : แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ 

  โทร. 02-4282274, 083-0688179

ภาคกลาง

- ส. กาญจนาการไฟฟ้า : ต.ลานกระบือ อ.บางกระบือ จ.กำแพงเพชร 

  โทร. 098-9542491

- อาณาจักรไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

  โทร. 055-716853, 081-9855268, 081-6888758

- กำแพงทองการไฟฟ้า : ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

  โทร. 082-5619332

- เจริญวิศว : ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 

  โทร. 056-421134

- สุรพงษ์การไฟฟ้า : ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 

  โทร. 056-451149

- กมลวัชร์การไฟฟ้า : ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

  โทร. 034-257382

- คลังไฟฟ้าไทย : ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทร. 087-6958210, 02-8125038-9

- บริษัท เค.เอ็น.ที. เคเบิ้ล จำกัด : ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทร. 02-4086472

- ธีรวัช อิเล็คทริค : ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 

  โทร. 02-8115121, 087-5889446

- บุญมีการไฟฟ้า : อ.เมือง จ.นครปฐม 

  โทร. 034-214324

- ลำพยาการไฟฟ้า : ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 

  โทร. 034-241615

- วิชัยการไฟฟ้า : ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

  โทร. 034-259603

- แสงมาลี : ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

  โทร. 02-8002458

- อังกูรสุทธิพันธ์การไฟฟ้า : ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 

  โทร. 034-387170, 062-4928792, 081-8575998

- ไทยอาทิตย์อีเล็คทริค : ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 

  โทร. 056-314111-2

- เพชรการค้า : ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

  โทร. 02-9260348, 089-2025016

- ไลท์มาร์ท (นนทบุรี) : ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

  โทร. 02-9037899

- แสงย่งหลี : ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

  โทร. 02-9878446-7, 081-2536892

- สินแสนคำ  บจก. : ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

  โทร. 02-9613292, 088-7571108

- หงษ์ทอง : ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 

  โทร. 035-251971, 080-0199866

- เมืองธรรมการไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  โทร. 055-241910

- ร้านเอื้องฟ้า : ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  โทร. 083-9558841

- รุ่งโรจน์ไลท์ติ้ง : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

  โทร. 055-303000

- ทรัพย์ถาวรการไฟฟ้า : ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

  โทร. 089-4493160

- ภูวดลเครื่องไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  โทร. 055-225015

- ณัฐสิทธิ์การไฟฟ้า : ต.นิคม อ.เมือง จ.ลพบุรี 

  โทร. 036-652546, 081-9466609

- สัมฤทธิ์ : ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

  โทร. 036-411489

- เซเว่นไลท์ติ้ง : ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  โทร. 02-7598256-7

- แสงอรุณนครินทร์ : ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  โทร. 02-7586112-4

- เอส. เค. อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง : ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  โทร. 02-7595830-3

- คลีนิคไฟฟ้า : ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

  โทร. 034-720581

- กระทุ่มแบนการไฟฟ้า : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-448226

- เจริญแท้การไฟฟ้า : ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-406218

- ธนโชติไลท์ติ้ง : ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-871290, 080-9184333

- พิชัยวัฒน์การไฟฟ้า : ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-412679

- พี.เอส.ไลท์ติ้ง : ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 02-8114046-7

- เอ็ม แอนด์ เอ็น การไฟฟ้า : ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-846598, 081-6971845

- ที.เค.ซี. พาวเวอร์ คอนโทรล : ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 02-8104401-3

- สมหวังการไฟฟ้า : ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-836913

- สายฟ้าการไฟฟ้า หลัก 5 : ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-467552

- สุภาคนธ์การไฟฟ้า : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 081-9040623, 081-1324004

- โอการค้า : ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 034-471149, 081-4349076

- สีทองซัพพลาย : ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

  โทร. 081-5662100

- จิรมาศ : ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 

  โทร. 036-390371

- เชิดชูการไฟฟ้า : ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 

  โทร. 036-266149

- โชคชัยการไฟฟ้า (2014) : ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 

  โทร. 036-371063

- โชคชัยอิเลคทริค (2012) : ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 

  โทร. 085-5063547

- กริชการไฟฟ้า : ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 

  โทร. 055-620747, 081-9736532

- ง้วนพานิชการไฟฟ้า : ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 

  โทร. 035-571766, 081-7322333

- จักรศิลป์การไฟฟ้า : ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

  โทร. 035-501183, 081-8574217

- จันทรา : ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

  โทร. 035-551168

- แสงอรุณไลท์ติ้ง อู่ทอง : ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

  โทร. 035-552484

- ก. ไฟฟ้า : ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

  โทร. 035-625337

- ช. การไฟฟ้า : ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

  โทร. 056-571443

- ธานีวิทยุโทรทัศน์ : ต.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

  โทร. 081-9722442, 056-511441

ภาคตะวันออก

- จันทบุรีพลอยแสง ไล้ท์ติ้ง : ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-460776-7

- ไพรัชวิทยุ : ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-441437, 039-441787

- เมืองแสงอีเลคทริค : ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-311146

- พรเจริญการไฟฟ้า : ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี 

  โทร. 089-5265241, 097-2282471

- สงัดการไฟฟ้า : ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-418477

- สงัดอีเล็คทริค : ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-312347

- สุกัญญาพาณิชย์ : ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 

  โทร. 039-434199

- เกษมพานิช : ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

  โทร. 038-551386, 081-9280180

- กิตตินันท์ : ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

  โทร. 038-838248, 063-4267657

- ดีพร้อมการไฟฟ้า : ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 

  โทร. 038-553255

- แต้เฮียบหลี : ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  โทร. 038-511026

- สมบูรณ์การไฟฟ้า :  ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

  โทร. 038-823935

- ธนาคอมพิวเตอร์ : ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 

  โทร. 038-672236

- สุวรรณสิน : ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

  โทร. 038-462053

- สยามวิทยุ 2 : ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 

  โทร. 039-546419, 086-8318911

- ช. สะพรั่งภัณฑ์ : ต.ทุ่งควายกิน อ.เมือง จ.ระยอง 

  โทร. 038-669678-9

- ช. วิทยุ : ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

  โทร. 034-295510-1, 087-1268882

- หนึ่งฮาร์ดแวร์ : ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

  โทร. 038-891867

- อิเล็คทริค เอ็นจิเนียร์ 99 : ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 

  โทร. 038-016484

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- กาฬสินธุ์แสงไฟ : ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

  โทร. 081-9742840

- กาฬสินธุ์การไฟฟ้า : ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

  โทร. 043-816040, 084-6859121 

- ชวนธนโชติวัสดุ : ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

  โทร. 081-7686891

- สยามไอเอฟ : ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 

  โทร. 093-9975702

- ถูกใจแอร์การไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

  โทร. 087-2339199

- เสริมการไฟฟ้า (2555) : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

  โทร. 086-4685046

- ป.การไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 

  โทร. 044-817959

- ธีระการไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  โทร. 044-243144

- เสียงบริการ : ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  โทร. 044-203640

- พงศกรการไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  โทร. 081-9996303

- ยงสินชัย : ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

  โทร. 044-241314

- สมพงษ์การไฟฟ้า : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

  โทร. 044-241314

- ทวีศักดิ์การไฟฟ้า : ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 

  โทร. 044-633577, 086-2611647

- เอส.พี.การไฟฟ้าสตึก : ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

  โทร. 081-0689000

- ศรีฟ้าการไฟฟ้า : ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 

  โทร. 091-0182039

- เค ที เจ อิเลคทริค (1809) : ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 

  โทร. 098-3655616, 093-5323616

- สถิตย์ธรรมการไฟฟ้า : ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

  โทร. 042-611180

- สมบูรณ์อีเล็คทริค : ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

  โทร. 042-615137

- ฮงอุปกรณ์ : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 

  โทร. 045-711698

- ชาตรีการไฟฟ้า : ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

  โทร. 042-811870 

- ไพบูลย์คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย :  ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

  โทร. 042-811098

- เอ็ม.ซี การไฟฟ้า : ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 

  โทร. 042-830716

- วงศ์ชัยการไฟฟ้า : ต.พังโคน อ.พังโคม จ.สกลนคร 

  โทร. 042-771142, 089-2352355

- ทวีชัยอีเลคทริค : ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 

  โทร. 042-771573, 081-5744384

- ร้านกันเอง : ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

  โทร. 042-431821

- ชานุมานเทคนิค : ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 

  โทร. 089-0920681, 062-9872927

- ไฟฟ้าแสงสว่าง : ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

  โทร. 083-7944087, 045-451439

- เสียงถาวร : ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 

  โทร. 045-511809

- สุรชัยอิเล็คทรอนิกส์ : ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

  โทร. 081-9132010, 042-274102

 ภาคเหนือ

- หจก. รัชแสงชัย : ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

  โทร. 086-1891803

- อุดมกิจไลท์ติ้ง : ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

  โทร. 053-732111, 095-6898555

- หจก. เชียงใหม่อนันต์การไฟฟ้า : ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  โทร. 081-8856306

- หจก. ทวีทรัพย์เชียงใหม่ ไลท์ติ้ง : ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

  โทร. 061-8369789

- ร้าน สมชายแฟร์ : ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 

  โทร. 062-4762682

- รุ่งแสงการไฟฟ้า : ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 

  โทร. 054-791505

- ง่วนกิมหลี : ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 

  โทร. 054-218047

- จิรภัทรการไฟฟ้า : ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน 

  โทร. 097-9188198

- อัศวินการช่าง บจก. : ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 

  โทร. 053-561074, 081-9604309

- พิชัยไลท์ติ้งแอร์ : ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

  โทร. 055-441320

ภาคตะวันตก

- กิจไพศาลการไฟฟ้า 1 : ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-512712, 081-9421453

- กิจไพศาลการไฟฟ้า 2 : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-520121

- ถนอมจิตวิทยุ : ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-571142

- วันชัยการไฟฟ้า บจก. : ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-611800

- วิษณุการไฟฟ้า : ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-694535

- ทัศศิพร เอ็นเทอไพรซ์ : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

  โทร. 034-511999

- เกษมการไฟฟ้า : ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 

  โทร. 055-546867, 081-2809046

- สามร้อยยอดทีวี : ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-688277

- แสงไทยพาณิชย์ : ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-681508

- แสงสว่างไร่เก่า : ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-688341

- เสียงใหม่อีเล็คโทรนิค : ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-688898

- ทริปเปิ้ลวันการไฟฟ้า : ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 099-4499665

- เต็งประเสริฐการไฟฟ้า : ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 089-7888596

- ธีรทรัพย์การไฟฟ้า : ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-672324, 098-2596296

- พงศกรการไฟฟ้า : ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  โทร. 032-908445, 086-9277045

- กิจไพศาล : ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-426059, 032-414331

- ชะอำการไฟฟ้า : ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-471528

- โชคอนันต์พาณิชย์ : ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 089-7642215

- เพชรชมภูพันธุ์ : ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-425261, 086-7118221

- ลี้ท่งเม้ง : ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-425461

- ธีระการไฟฟ้า : ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-427493 

- ประกอบการค้า : ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 

  โทร. 081-1909421

- ยืนยงอีเล็คโทรนิค : ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-461537

- ศูนย์เซนส์เพชรบุรี : ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 081-7050941

- แสงทองโทรทัศน์ : ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-461082

- อรุณไฟฟ้า : ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

  โทร. 032-426857

- จ.ศิริวัฒน์พัฒนา : ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

  โทร. 032-364180

- ชัยเจริญ 3 : ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

  โทร. 032-253777, 089-7048181

- แสงอนันต์โทรทัศน์ : ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

  โทร. 032-253479

- อาทิตย์การไฟฟ้า : ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

  โทร. 098-4608707, 063-1861848

ภาคใต้

- ไกรศรีการไฟฟ้า : ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

  โทร. 089-8284090

- กระบี่การไฟฟ้าและประปา : ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 

  โทร. 075-663495, 075-663425

- ชารัน : ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 

  โทร. 075-621160

- มหานครภัณฑ์การไฟฟ้า (กระบี่) : ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

  โทร. 075-692560

- ส. วิวัฒน์การไฟฟ้า : ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 

  โทร. 075-664141, 081-5366086

- เหนือคลองการไฟฟ้า : ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

  โทร. 081-8606495

- สุรินทร์การไฟฟ้า : ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 

  โทร. 077-502324, 077-577445

- ก่อเกียรติ : ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

  โทร. 075-271096

- คงแสงวิศวการไฟฟ้า : ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 

  โทร. 075-225419, 075-219957

- วรรธนะการไฟฟ้า : ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 

  โทร. 075-218529

- ศูนย์เซนส์ตรัง : ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 

  โทร. 081-6067187, 075-225773

- จุฬาวิศวกรรม : ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-308198, 081-9364604

- เฉลิมกิจการไฟฟ้า : ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-486119, 089-9729843

- ช. โคมทอง : ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 087-9379262

- เทพนคร หินอ่อน-ไฟฟ้า : ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-348096-7

- 9 การไฟฟ้า : ต.เกาะชัย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-493006

- บัวอีเล็คทริค : ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-420286, 086-9520254

- พรภัสราดล : ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-412269, 095-9792446 

- ไฟฟ้านายหมึก : ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-380295, 084-0530043

- มงคลภัณฑ์การไฟฟ้า : ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-411138

- มหานครภัณฑ์การไฟฟ้า (นครศรีฯ) : ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-420718

- เลิศศิลป์ : ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-380888

- แสงวัฒน์ : ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-486181, 081-8956887

- โฮม ไล้ท์ติ้ง เซนเตอร์ : ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-324113, 089-7778554

- สมพรการไฟฟ้า : ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-368299, 081-6777366

- สยามภัทร : ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-420289, 083-6452914

- สุรจิตทุ่งสง : ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

  โทร. 075-411169, 086-4783182

- จิบล้งโลหะภัณฑ์ : ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 

  โทร. 073-349793

- นาประดู่การไฟฟ้า : ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

  โทร. 087-5151446

- สุรินทร์พานิช : ต.โคกกรอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

  โทร. 076-581338

- แสงสินการไฟฟ้า (พัทลุง) : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 089-1543602

- โปรเวิร์ค รีเทล : ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 089-2118751

- รุ่งเรืองการไฟฟ้า (พัทลุง) : ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 

  โทร. 080-8723494 

- ทรายการไฟฟ้า : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 074-612053

- วิ-หลี การไฟฟ้า : ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 074-616346

- สากลไฟฟ้า : ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 074-824191

- เอเซียพาวเวอร์ไลท์ : ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 

  โทร. 089-6539179

- พืชผลอีเล็คทริค : ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

  โทร. 076-216969, 081-8914058

- สวิสซ์ออนอิเลคทริค : ต.ป่าตอง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 

  โทร. 076-346738-9

- จงกลนีการไฟฟ้า : ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

  โทร. 073-212229

- แสงรุ่งเรืองการไฟฟ้า : ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 

  โทร. 073-213958

- ฮั่นติ้วหย่วน : ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 

  โทร. 082-2844866, 077-846160

- กรีนไลท์ เอ็นจิเนียร์ : ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

  โทร. 074-395121, 081-8602915

- กิ๊ฟกิ่ง : ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

  โทร. 074-388660

- เค เวิร์ค : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-244244, 081-6981707

- ดีแลมป์ (สงขลา) : ต.คอหงห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-210222

- ทองเย็นพานิช : ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 

  โทร. 074-589705, 080-5495256

- ทิพย์พานิช : ต.ปากแตร อ.ระโนด จ.สงขลา 

  โทร. 074-392073

- นัมเบอร์วันการไฟฟ้า : ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 

  โทร. 081-3688586, 089-2984158

- นำสินไฟฟ้า : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-247700

- ปักษ์ใต้ไฟฟ้า : ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-262855

- พี.บี.ยู อิเลคทริค หจก. : ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

  โทร. 087-4764777, 074-260744

- มุสลิมการไฟฟ้า : ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

  โทร. 087-3989921

- ยอดเสียงการไฟฟ้า : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-246460, 081-6088284

- ว. แหวน : ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 

  โทร. 081-9014781

- วนาวัฒน์วัสดุ บจก. : ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 082-8993579

- วังโปรไฟฟ้า : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-241668-9, 074-429605, 081-6983669

- ศูนย์รวมไฟฟ้า : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-236484, 081-6085096

- สงขลาอีเล็คทริค : ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

  โทร. 074-311424, 088-8356812

- สทิงพระอุปกรณ์ไฟฟ้า : ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 

  โทร. 081-8962407

- สินเจริญยิ่ง : ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 

  โทร. 074-411218

- แสงอรุณไลท์ติ้ง : ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-247508

- หนุ่มเท้งไฟฟ้า : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-258076

- เอ.ยู.ซิสเต็มส์ : ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-804109

- เอส แอล การไฟฟ้า : ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

  โทร. 074-322332

- เอสทีไลท์ติ้ง : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 074-357695-6

- เอสทีสื่อสาร 2 : ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

  โทร. 089-4666021

- เปรมใจการไฟฟ้า : ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.สตูล 

  โทร. 074-751558, 089-2972263

- 111 การไฟฟ้า : ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

  โทร. 074-797377

- โลกของไฟฟ้า : ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 

  โทร. 074-723245, 074-730729

- กรแก้วการไฟฟ้า : ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 077-257276, 081-9705857

- เจริญดีไฟฟ้า : ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 083-5679702, 089-4457329

- ชัชวาลการไฟฟ้า : ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 077-361472, 077-257429, 081-9682593

- ที พี วิศวกรรม เวียงสระ : ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 077-257501

- ราชาการไฟฟ้า : ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 081-7203500

- แสงสินการไฟฟ้า (สุราษฎร์ธานี) : ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

  โทร. 077-287928, 077-253030

Visitors: 98,846