SPD รุ่น TNR-D10

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ เซนส์ รุ่น TNR-D10 เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ใช้ในการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถใช้ติดตั้งในตู้ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือติดตั้งก่อนเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสาร โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ เมื่อเกิดปัญหาจากไฟกระชากขึ้นจะเกิดความร้อนขึ้นและทำให้หน้าสัมผัสของตัวสวิตซ์เกิดการแยกออกจากแหล่งจ่ายไฟโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงสถานะเป็นสีแดง (ปกติเป็นสีเขียว) เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหมดสภาพและต้องเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแทน

 

 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า

Visitors: 39,923