RCBO 2P รุ่น DZ47LE-63

เครื่องตัดไฟรั่ว

เครื่องตัดไฟรั่ว เซนส์ รุ่น DZ47LE-63 2P ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่ป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว และการใช้ไฟฟ้าเกิน สำหรับวงจรภายในบ้าน

 

 เครื่องตัดไฟรั่ว

Visitors: 39,975