MCB 3P รุ่น eBG

เบรกเกอร์

เบรกเกอร์ย่อย 3P รุ่น eBG ใช้สำหรับติดตั้งภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดวงจรไฟฟ้า และช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้ไฟฟ้าเกินภายในวงจรย่อย เหมาะสำหรับ ติดตั้งภายในตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น LC12

 

เบรกเกอร์

Visitors: 39,916