ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย

เคยสงสัยกันมั๊ยครับว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นแบบไหนยังไง เผื่อใครมาถามจะเราได้ตอบเค้าได้อย่างไม่อายใคร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ “ระบบไฟฟ้าในประเทศไทย” กันครับ

ระบบไฟฟ้าในไทยเรา เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ครับ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ นั่นก็คือ

1. ระบบไฟฟ้าชนิด 1 เฟส 2 สาย (แรงดัน 220 โวลต์) ระบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปครับ ประกอบไปด้วย สายไฟ 2 เส้น นั่นก็คือ สายเส้นไฟ (Phase or Line: L) 1 เส้น และสายเส้นนิวตรอล (Neutral: N) อีก 1 เส้น โดยเราสามารถตรวจเช็คได้ว่าสายเส้นไหนเป็นเส้นไฟหรือเส้นนิวตรอลง่ายๆ ด้วยการใช้ไขควงวัดไฟแตะที่ทองแดงภายในสายไฟ โดยถ้าแตะที่สายเส้นไฟ (L) หลอดไฟเรืองแสงที่อยู่ภายไขควงจะติด ส่วนสายเส้นนิวทรอล (N) เมื่อแตะแล้วหลอดไฟจะไม่ติด เวลานำไปใช้งานก็จะจับคู่สายเส้นไฟกับสายเส้นนิวตรอลนำไปต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดครับ

2. ระบบไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 4 สาย (แรงดัน 220/380 โวลต์) ระบบนี้ส่วนใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมครับ ประกอบไปด้วย สายไฟทั้งหมด 4 เส้น คือ สายเส้นไฟ (Phase or Line: L) 3 เส้น และสายเส้นนิวตรอล (N) อีก 1 เส้น ระบบไฟแบบนี้จะสามารถเลือกใช้งานแรงดันไฟฟ้าได้ 2 ขนาด คือ 220 โวลต์ และ 380 โวลต์ โดยหากต้องการใช้ไฟ 220 โวลต์ ก็จะใช้สายเส้นไฟเฟสใดเฟสหนึ่งจับคู่กับสายเส้นนิวตรอลนำไปต่อใช้งาน แต่หากต้องการใช้ไฟ 380 โวลต์ เราจะใช้สายเส้นไฟ 2 เส้นจับคู่กันนำไปต่อใช้งาน ระบบนี้มีข้อดีคือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส 2 สาย ถึง 3 เท่า จึงเหมาะกับสถานที่ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากครับ

Visitors: 101,010