http://www.sense.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าหลัก

ประวัติบริษัท

ข่าวสาร

สินค้า เซนส์

โปรโมชั่นสินค้า

ไฟฟ้าน่ารู้

รวมรูปภาพ

กระดานสนทนา

ติดต่อเราสินค้า > สินค้าทั้งหมด (34)
เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) (6)   ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบธรรมดา (3)   ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อม RCD (16)
ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิด 3 เฟส (3)   เบรกเกอร์และอุปกรณ์ (6)  

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 2P รุ่น TSOB

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

อ่านต่อ

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 2P + ไฟฉุกเฉิน รุ่น TSLB

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 2P รุ่น TSLBเซนส์ ปฏิวัติวงการเครื่องตัดไฟแบบพลิกโฉมโดยสิ้นเชิง ด้ว......

อ่านต่อ

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 1P+N รุ่น DZ47LE-63

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 1P+N รุ่น DZ47LE-63เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เซนส์ ใช้สำหรับควบคุมระบบ......

อ่านต่อ

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 2P รุ่น DZ47LE-63

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 2P รุ่น DZ47LE-63เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เซนส์ ใช้สำหรับควบคุมระบบไฟ......

อ่านต่อ

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ชนิด RCBO 1P+N รุ่น NB3LE

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เซนส์ ใช้สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าและป้องกันอันตรายทางไฟฟ้า ทั้ง ไฟดูด ไฟช็อต ไฟร......

อ่านต่อ

เครื่องตัดไฟรั่ว MCCB+RCD รุ่น CM1L-100

เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น Q5

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) เซนส์ ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน ชนิด 1 เ......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น Q7

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) เซนส์ ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน ชนิด 1 เ......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น Q9

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) เซนส์ ใช้ติดตั้งเป็นอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าพื้นฐานภายในบ้าน ชนิด 1 เ......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น SA

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในตัว เซนส์ รุ่น SA ใช้ติดตั้งเป็น......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น S4

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ขนาด 4 ช่อง พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในตัว เซนส์ รุ่น S4 ใช......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น S4N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ขนาด 4 ช่อง พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น S6

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ขนาด 6 ช่อง พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในตัว เซนส์ รุ่น S6 ใช......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น S6N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ขนาด 6 ช่อง พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น S8

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ขนาด 8 ช่อง พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ในตัว เซนส์ รุ่น S8 ใช......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น U8

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เหมาะสำหรับบ้า......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น U10

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) เหมาะสำหรับบ้า......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น U6N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และ อุปกรณ์ป้อ......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น U8N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) และ อุปกรณ์ป้อ......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น R2N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแบ่งกลุ่ม พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 2 ตัว เหมาะส......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น R3N

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแบ่งกลุ่ม พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 3 ตัว เหมาะส......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น R3-100

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแบ่งกลุ่ม พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 3 ตัว เหมาะส......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น R4M-100

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแบ่งกลุ่ม พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 4 ตัว เหมาะส......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น TS10

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 1 ตัว เหมาะสำห......

อ่านต่อ

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น TS10SW

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต) ภายในบ้านแบบแยกส่วน พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 1 ตัว เหมาะสำห......

อ่านต่อ

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น LC12

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้โหลดเซ็นเตอร์) เซนส์ รุ่น LC12 ใช้สำหรับติดตั้งเป็นอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าชนิด 3 เ......

อ่านต่อ

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น LE12

คู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้โหลดเซ็นเตอร์) เซนส์ รุ่น LE12 พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ใช้สำหรับติดตั้งเป็นอ......

อ่านต่อ

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่น LE24

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้โหลดเซ็นเตอร์) เซนส์ รุ่น LE24 พร้อม เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ใช้สำหรับติดตั้งเป็นอ......

อ่านต่อ

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า SPD รุ่น TNR-D10

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protective Device : SPD) เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระโชกแบบช่วงสั้น ......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view

สถิติ

เปิดเว็บ10/04/2013
อัพเดท09/04/2019
ผู้เข้าชม521,640
เปิดเพจ870,808
สินค้าทั้งหมด34


หน้าแรก

ประวัติบริษัท

ข่าวสาร

สินค้า

ไฟฟ้าน่ารู้

ดาวน์โหลด

กระดานสนทนา

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อเรา

view